Zo maak je zelf mooie hoogtepunt icons voor Insta in Canva! (2024)

XFacebookLinkedInPinterest

Eén van de beste manieren om via social media op een relatief snelle manier aan nieuwe klanten of bloglezers te komen, is jezelf promoten via Instagram. Het is daarbij wel van belang dat je er een solide Instagram strategie op nahoudt, dat je consistent post, regelmatig aanwezig bent en dat je profiel er overzichtelijk en professioneel uitziet.

Mocht je nog een beginner zijn op Instagram, raad ik je aan om eerst een eerdere post terug te lezen waarin ik uitleg hoe je aan nieuwe, loyale volgers komt op Instagram.

Voor vandaag wil ik de Instagram hoogtepunten met je doornemen als Instagram strategie. Je hebt ze waarschijnlijk al wel eens zien staan boven de feeds van andere accounts; die mooie, kleurrijke icoontjes. Maar waar dienen ze precies voor en hoe kun je ze zelf het beste inzetten én maken voor je eigen blog of bedrijf?

Lees mee!

Disclaimer: Deze post bevat affiliatelinks. Wanneer jij een aankoop doet naar aanleiding van een link op mijn website, dan kan het zijn dat ik hier een klein bedrag aan verdien. Jij betaalt hier niets extra’s voor, maar je helpt mij hiermee wel om mijn blog draaiende te houden en gratis info te kunnen blijven verstrekken. Als ik naar een product link, betekent dit dat ik hier voor de volle 100% achtersta en ervan overtuigd bent dat jij hier als mijn lezer wat aan hebt hebt. Dank je wel voor je support!

Contents hide

Wat zijn Instagram highlight icoontjes?

Waarom zijn hoogtepunten en de hoogtepunt iconen belangrijk voor je Instagram strategie?

Hoe maak je zelf icons in Canva?

Stap 1

Stap 2

Stap 3

Stap 4

F.A.Q.

Download de gratis templates!

Conclusie

Author

Wat zijn Instagram highlight icoontjes?

Instagram hoogtepunt icons zijn de icoontjes die je net onder je profieltekst ziet en net boven je Insta-feed. Wanneer je op deze iconen klikt, zie je oude stories die de gebruiker hier opgeslagen heeft. Ontzettend handig, want Instagram stories blijven maar 24 uur staan en je kunt interessante stories zo toch weer zichtbaar maken voor je volgers!

Zo maak je zelf mooie hoogtepunt icons voor Insta in Canva! (1)

Je kunt ervoor kiezen om alleen stories op te slaan zonder covers aan te maken, maar je kunt er ook voor kiezen om de highlights omslagen te geven die bij de branding van je blog/bedrijf passen. Zo kun je je huisstijl nog eens extra terug laten komen op je profiel én het geeft een georganiseerde, professionele look.

Waarom zijn hoogtepunten en de hoogtepunt iconen belangrijk voor je Instagram strategie?

 • Je kunt belangrijke stories zo standaard zichtbaar maken voor volgers die deze stories nog niet gezien hebben;
 • Geeft een nette, professionele uitstraling aan je account;
 • Helpt je volgers navigeren naar je blogs, diensten, informatie over jezelf, prijzen en andere handige informatie;
 • Met de linksticker kun je je volgers zo snel dirigeren naar je andere socials.

Hoe maak je zelf icons in Canva?

Heb je nog geen account in Canva? Begin dan eerst met het aanmaken van een account. Geen zorgen, je kunt Canva gratis uitproberen en de gratis versie is voldoende voor het maken van toffe hoogtepunt icons voor Instagram!

Zelf maak ik trouwens al jaren gebruik van Canva Pro. Voor nog geen € 12 per maand kun je gebruikmaken van alle features die Canva te bieden heeft en daar heb ik een review over geschreven. Lees mijn review over Canva Pro hier als je daar meer over wil weten.

Stap 1

Maak een ‘Instagram Story Highlight Cover’ design aan door te klikken op Create a Design en dan te zoeken naar dit template.

Zo maak je zelf mooie hoogtepunt icons voor Insta in Canva! (2)

Stap 2

Klik je design aan en klik vervolgens op het icoontje met de regenboogkleuren linksboven om een achtergrond in te stellen. Kies vervolgens een achtergrondkleur voor je eerste hoogtepunt cover.

Zo maak je zelf mooie hoogtepunt icons voor Insta in Canva! (3)

Stap 3

Plaats een icon of tekst naar wens precies in het midden van je design. Dit kun je afstemmen door op ‘Position’ en dan ‘Middle’ en ‘Center’ te klikken.

Zo maak je zelf mooie hoogtepunt icons voor Insta in Canva! (4)

Tip: door in het menu aan de linkerkant op ‘Elements’ te klikken en vervolgens als zoekopdracht ‘icon time’ of ‘icon food’ in te voeren, kom je allerlei iconen tegen die je kunt gebruiken voor je designs.

Stap 4

Download je design. Klik rechtsbovenin op ‘Download’, kies voor ‘png’, kies de pagina’s die je wil downloaden en klik op ‘downloaden’.

Zo maak je zelf mooie hoogtepunt icons voor Insta in Canva! (5)

Zo simpel is het dus om je eigen Instagram hoogtepunt iconen te maken! 🙂

Hoe plaats je je hoogtepunt iconen op Instagram?

Stap 1

Open Instagram en klik op het ronde icoon met een ‘+’ waarbij ‘New’ staat.

Zo maak je zelf mooie hoogtepunt icons voor Insta in Canva! (6)

Stap 2

Kies een aantal stories uit die je onder dit hoogtepunt wil laten zien aan je volgers en klik op ‘Next’.

Stap 3

Geef een naam aan je hoogtepunt en klik op ‘Edit Cover’.

Zo maak je zelf mooie hoogtepunt icons voor Insta in Canva! (7)

Stap 4

Klik op het afbeeldings-icoon en upload nu jouw Instagram hoogtepunt icoon, klik vervolgens op Done.

Zo maak je zelf mooie hoogtepunt icons voor Insta in Canva! (8)

Je 1e highlght icoon is een feit! Voeg nu ook je andere iconen toe met daarbij een aantal passende stories! Je kunt je hoogtepunten later trouwens altijd nog bijwerken en er weer nieuwe stories bijplaatsen.

Lees ook: zo verander je het lettertype van je Insta profieltekst

F.A.Q.

Hoeveel stories kun je per highlight plaatsen?

Je kunt per highlight maximaal 100 items aan een highlight toevoegen.

Hoeveel hoogtepunt knoppen kun je aanmaken?

Hier zit geen limiet aan. Althans, dit is wat ik erover kan vinden, ik heb dit zelf nooit uitgeprobeerd. Mijn advies: hou het bij max. 5 hoogtepunten, want dat is het aantal dat je volgers in 1 oogopslag kunnen zien.

Wanneer je er meer toevoegt, valt er altijd minstens één highlight weg en dat is natuurlijk zonde als daar belangrijke hoogtepunten in terug te zien zijn.

Kun je de volgorde van je Instagram hoogtepunten aanpassen?

De enige manier om de volgorde aan te passen is door je hoogtepunten in de juiste volgorde te bewerken. Het hoogtepunt dat het laatst bewerkt is, komt vooraan te staan.

Kun je de volgorde van de stories in je hoogtepunten aanpassen?

De stories in je hoogtepunten worden nu in dezelfde volgorde getoond als dat je ze gepost hebt. Je ziet ze vervolgens van oud naar nieuw. Wil je de hoogtepunten graag in een bepaalde volgorde tonen dan kun je ervoor kiezen om de stories eerst te reposten in de volgorde die jij voor ogen hebt en ze dan na het verstrijken van 24 uur toe te voegen aan je hoogtepunten.

Kun je zien door wie je hoogtepunten worden bekeken?

Nee, dit kun je helaas niet zien. En een ander kan dus ook niet zien wanneer jij de hoogtepunten van een ander account bekijkt

Download de gratis templates!

Kun je wel wat hulp bij het maken van je eigen Instagram hoogtepunt iconen gebruiken? Ik heb een gratis template voor je klaargezet in Canva die je kunt downloaden wanneer je jezelf inschrijft voor mijn nieuwsbrief.

Geen zorgen, ik stuur alleen mails met toffe tips over bloggen en Pinterest en leuke aanbiedingen en zal je niet spammen!

Download jouw gratis templates hier!

Conclusie

Het maken en uploaden van je eigen Instagram hoogtepunten iconen is helemaal niet zo moeilijk, maar het geeft wel direct een boost aan je account! Hopelijk heeft de uitleg in deze post het je nog makkelijker gemaakt en als dat zo is, vergeet dan niet om deze post te delen met je volgers op social media.

Dank je wel!

Angie

Zo maak je zelf mooie hoogtepunt icons voor Insta in Canva! (9)
 • Angie

  Bekijk Berichten

XFacebookLinkedInPinterest

As an enthusiast deeply immersed in the realm of social media strategy, particularly on platforms like Instagram, I understand the significance of a robust and visually appealing Instagram presence. My extensive experience in the field allows me to provide insights and practical advice, backed by a proven track record of successful strategies.

Now, let's delve into the concepts presented in the provided article:

1. Instagram Highlight Icons: Instagram highlight icons are the small, colorful icons positioned just below the profile text and above the Instagram feed. Clicking on these icons reveals saved stories, offering a valuable way to showcase content beyond the standard 24-hour story lifespan. They contribute to a well-organized and professional look for your profile.

2. Importance of Highlights and Icons in Instagram Strategy:

 • Visibility: Highlights make important stories readily visible to followers who may have missed them initially.
 • Professionalism: They contribute to a neat and professional appearance for your account.
 • Navigation: Highlights help guide followers to various aspects of your profile, such as blogs, services, personal information, prices, and other essential details.
 • Link Stickers: Utilizing link stickers facilitates quick redirection of followers to other social media platforms.

3. Creating Icons in Canva:

 • Step 1: Create an 'Instagram Story Highlight Cover' design in Canva.
 • Step 2: Set a background color for the cover.
 • Step 3: Place an icon or text in the center of the design.
 • Step 4: Download the design in PNG format.

  Tip: Canva Pro offers additional features for enhanced design capabilities.

4. Placing Icons on Instagram:

 • Step 1: Open Instagram and click on the '+' icon with 'New.'
 • Step 2: Choose stories to be displayed under the highlight and click 'Next.'
 • Step 3: Name the highlight and click 'Edit Cover.'
 • Step 4: Upload the created Instagram highlight icon and click 'Done.'

5. Frequently Asked Questions (FAQ):

 • Maximum Stories per Highlight: You can add up to 100 items per highlight.
 • Limit on Highlight Buttons: There seems to be no explicit limit, but it's advisable to keep it around 5 for optimal visibility.
 • Reordering Highlights: Edit highlights in the desired order; the last edited highlight appears first.
 • Order of Stories in Highlights: Stories appear in the order posted, from old to new.
 • Viewing of Highlight Viewers: Unfortunately, you cannot see who views your highlights.

6. Free Templates: The article offers free Canva templates for creating Instagram highlight icons, providing practical assistance to readers.

In conclusion, mastering the art of Instagram highlights and icons not only enhances the visual appeal of your profile but also serves as a strategic tool for engaging followers and directing them to valuable content. The step-by-step guide and free templates provided make the process accessible for both beginners and experienced users. Feel free to explore and share this valuable resource with your social media audience.

Zo maak je zelf mooie hoogtepunt icons voor Insta in Canva! (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Reed Wilderman

Last Updated:

Views: 6244

Rating: 4.1 / 5 (52 voted)

Reviews: 83% of readers found this page helpful

Author information

Name: Reed Wilderman

Birthday: 1992-06-14

Address: 998 Estell Village, Lake Oscarberg, SD 48713-6877

Phone: +21813267449721

Job: Technology Engineer

Hobby: Swimming, Do it yourself, Beekeeping, Lapidary, Cosplaying, Hiking, Graffiti

Introduction: My name is Reed Wilderman, I am a faithful, bright, lucky, adventurous, lively, rich, vast person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.